Acustica arhitecturală sau acustica incaperilor este un domeniu al acusticii care studiază propagarea undelor sonore într-o incapere, reflectarea și absorbția acestora de suprafețe, influența undelor reflectate asupra audibilității vorbirii și a muzicii.
Scopul cercetării în domeniul acusticii arhitecturale este crearea de tehnici de proiectare a spațiilor (teatru, cinema, concert, prelegere, studio etc.), cu condiții auditive bune predefinite.
Crearea confortului acustic într-o incapere destinata oricarui scop, implică o combinație echilibrată de trei factori: inteligibilitate înaltă a vorbirii, fundal cu zgomot redus și izolare fonică suficienta.
Într-o cameră cu o acustică bună, sunetele utile sunt accentuate, iar sunetele nedorite sunt eliminate sau diminuate până la un nivel care nu provoacă iritare.
Pentru proiectarea unui mediu acustic confortabil, este necesară cunoașterea aprofundată a proprietăților acustice ale materialelor și structurilor utilizate în construcții. Pe de o parte, pentru a compara diferite materiale, pe de altă parte, pentru a putea prevedea comportamentul acustic planificat al încăperii într-o anumită situație.
În domeniul acusticii arhitecturale, specialiștii Prof Montare Sistem oferă servicii de consultanță profesională, dezvoltă proiecte acustice de diferite grade de complexitate, efectuează măsurători acustice la scară largă și dezvoltă seturi de măsuri pentru corectarea acusticii în încăperi.

• home cinema
• săli de auditie
• studiouri de înregistrare
• birouri
• sali de conferinte
• restaurante
• cluburi de noapte
• terenuri de bowling
• cinematografe
• sali de concert
• facilități sportive
• aeroporturi și gări

Image